B-Heydenreich

Det autentiske lederskab

Din evne til at lede er nært forbundet selvindsigt, autencitet og nærvær.
Det autentiske lederskab er et program skræddersyet til at udvikle og styrke din særegne lederpersonlighed.

Få indblik i dine unikke styrker og blinde vinkler som leder – og lær at vende de paradokser, der kendetegner moderne ledelse, til nye personlige styrker.
Forløbet er for dig, der vil:

 • Skabe forandring og samtidig skabe stabilitet
 • Være empatisk og samtidig skære igennem
 • Kæmpe for dine egne mål og samtidig være loyal over for din organisation
 • Hvile i din egen integritet og samtidig være loyal over for topledelsen
 • Lede medarbejderne frem mod deres mål og samtidig sikre gode samarbejdsrelationer og høj trivsel

Vil du forpligte dig til en givende og udfordrende læringsproces, hvor vi kommer hele vejen rundt om dit personlige lederskab?
Så vil programmet give dig:

 • Ny viden om dit eget ledelsesgrundlag og dine muligheder som leder
 • Øget faglig indsigt i centrale ledelsesdiscipliner
 • Personlig udvikling og udvikling af din organisation
 • Nye konkrete ledelsesredskaber og suveræne personlige mestringsstrategier
 • Indblik i eventuelle uhensigtsmæssige handlemønstre og blinde vinkler
 • Større selvindsigt og øget bevidsthed om din unikke lederpersonlighed
 • Teknikker til at opnå personlig centrering, øget robusthed og større gennemslagskraft
 • En personlighedsanalyse efter behov

Programmet tilrettelægges med udgangspunkt i et første møde, hvor vi sammen afdækker dine ønsker og behov.

Kontakt mig på telefon 26270399 eller send en mail til mail@b-heydenreich.dk hvis du vil høre nærmere.