B-Heydenreich

Akut stresshåndtering

Reager hurtigt på stress og undgå sygemeldinger.

Når en medarbejder bliver sygemeldt på grund af stress, er det for sent at reagere. I stedet gælder det om at sætte hurtigt og effektivt ind, når de første alvorlige tegn melder sig. Langt de fleste sygemeldinger kan undgås med en proaktiv akutindsats. I tilfælde af akut stress kan jeg tilbyde rådgivning og sparring med HR, der sikrer, at medarbejderen hurtigt og skånsomt får håndteret stressen – og genvinder arbejdsglæden.

Ved akut stressrådgivning tager jeg hånd om:
– Diagnose samt individuel behandlings- og handleplan
– Vejledning og anbefaling i tilfælde af en sygemelding
– Et komplet stressbehandlingsforløb hvor jeg også kan varetage tilbagemelding til HR, såfremt medarbejderen ønsker det.
– Rådgivning af HR
– Hjælp til indslusning efter en sygemelding
– Jeg kan desuden yde rådgivning til nærmeste leder, hvis det er aktuelt

Et trygt forløb

Når jeg får henvist en medarbejder, tager jeg altid udgangspunkt i en grundig, individuel vurdering, der leder til en prognose og en skræddersyet handlingsplan.

Gennem hele forløbet fra start til slut sørger jeg for at virksomheden kan få de tilbagemeldinger om processer, ressourcer og ledelse, der skaber læring og medvirker til at undgå nye stresstilfælde.

Jeg tager hånd om behandling af medarbejderen samt rådgivning af HR og ledelsen – hele vejen igennem forløbet, indtil medarbejderen er stressfri og godt i gang med arbejdet igen.

Jeg supplerer gerne et stresshåndteringsforløb med:
– Metoder til nærmeste leder eller den samlede ledelse, der gør det nemmere at undgå stress og forankrer viden om stresshåndtering i organisationen
– Læring om stressens kompleksitet

Kontakt mig på telefon 26270399 eller skriv en mail til mail@b-heydenreich.dk, hvis du ønsker at høre om mulighederne for akut stressrådgivning i forhold til stressramte ledere eller medarbejdere.