B-Heydenreich

Stress innovationsprogram

Forebyg stress med et effektivt innovationsprogram

Sænk sygefraværet, styrk opgaveløsning og medarbejderfastholdelse, få et bedre arbejdsmiljø og undgå røde tal på bundlinjen med en effektiv, helhedsorienteret indsats mod stress på arbejdspladsen.

Vil du optimere og målrette din virksomheds indsats mod stress på en måde, der forbedrer både virksomhedens økonomiske og sociale kapital? Vil du forankre stressforebyggelsen i din organisations DNA og spare udgifterne til sygemeldinger, tabt arbejdstid og individuelle udredningsforløb? Skal din virksomhed være i front, når det gælder om at tiltrække og fastholde de helt
rigtige medarbejdere?

Når stress forebygges og håndteres med en samlet indsats på arbejdspladsen, skabes der resultater, som kan mærkes i hele organisationen – og ses på bundlinjen.

Innovationsprogrammet er udviklet med henblik på at styrke din organisations økonomiske og sociale kapital gennem et koncentreret og innovativt forløb, der forankrer stressforebyggelse og håndtering i din virksomheds DNA.

Et skræddersyet forløb

Der findes ingen fiks og færdig pakkeløsning for, hvordan din virksomhed mest effektivt sætter ind over for stress. Det afhænger af, hvilken sektor I befinder jer i, jeres aktuelle udfordringer i markedet, virksomheds kultur, ledelsens ambitionsniveau – og selvfølgelig budgettet.

Derfor tilbyder vi et skræddersyet innovationsprogram med udgangspunkt i netop jeres udfordringer og behov. Hele forløbet gennemføres på virksomheden – tæt på arbejdsprocesserne og i tæt samarbejde med ledelsen.
Vi styrker din organisation til at udvikle, realisere og forankre en gennemgribende action plan mod stress.

Temaer

Når vi udvikler et innovationsprogram, går vi grundigt til værks i samarbejde med din virksomheds ledelse. Efter en uddybende samtale om jeres aktuelle stressudfordringer bygger vi programmet op med udgangspunkt i en række relevante temaer.

Initial meeting

Forløbet sættes i gang med et kompakt og effektivt forløb på 3 – 4 timer, hvor vi sammen med ledelsen afdækker organisationens aktuelle udfordringer og potentialer, hvad angår stress og forebyggelse.
Mødet har til formål at:

– Identificere virksomhedens hovedudfordringer gennem strukturerede interviews med ledergruppen
– Klarlægge de ønskede mål og synlige effekter af forløbet
– Give os den information, der er nødvendig for at tilrettelægge det videre forløb
– Inquiry – udfordringer og potentialer
– Under inquiry-fasen kortlægger vi ved hjælp af fortrolige interviews den viden om stress, der allerede findes i din organisation.

Vi kortlægger blandt andet:
– De forskellige medarbejdergruppers selvopfattelse og opfattelse af andre faggrupper i virksomheden
– Stressfremmende spændingsfelter og konflikter mellem medarbejderne – for eksempel uhensigtsmæssige hierarkier, eksklusion og mobning
– Dominerende interne fortællinger der kan påvirke arbejdsmiljøet negativt

Tidsrøvere

I samarbejde med ledelsen afdækker vi procedurer, elementer af arbejdsgange og de eventuelle dele af din virksomheds kultur, der fungerer som tidsrøvere og øger stressniveauet i virksomheden. Ved at identificere din virksomheds tidsrøvere, skaber vi fundamentet for nye, forbedrede arbejdsprocesser, der frigiver tid, forebygger stress og øger arbejdsglæden i hele organisationen. Under denne del af forløbet er vi til stede i virksomheden og observerer uden at være i vejen for det daglige arbejde.
Vi undersøger blandt andet hvordan:

– Virksomhedens planlægning kan strammes op
– Møder kan forløbe mere effektivt
– Kvaliteten af den interne kommunikation kan forbedres

Stress som tidsrøver
Vi ser desuden nærmere på, om din virksomhed eller dele af medarbejdergruppen særligt udsat for stress – og gennemfører efter behov afdækkende samtaler, der:

– Klarlægger kendskabet til signaler om stress
– Mindsker berøringsangsten
– Giver konkrete redskaber til at mindske stressniveauet

Innovationsprocesser

Innovation handler om at sætte fokus på nye muligheder og omsætte dem til nye ideer og tiltag, der sammenfatter virksomhedens behov og perspektiver – samtidig med at de er håndterbare og rentable i en kompleks hverdag. Med udgangspunkt i din virksomheds overordnede udfordringer og potentialer designer vi dynamiske innovationsprocesser. Vores erfaring og forskning viser, at helhedsorienteret stressforebyggelse med ledelsen i front giver langt bedre resultater end individualiserede processer. Ved hjælp af skræddersyede innovationsprocesser kan din virksomhed komme stressfremkaldende mønstre til livs ved at udvikle fornyende ideer og fastholde en forebyggende udvikling – også i krisetider. Vores metode er målrettet til at understøtte idéudvikling, nytænkning og implementering.

– Bettinas cirkel innovationsrammen og andre bolde
– Se med friske øjne – 0-stlling
– Undersøge nye vinkler og perspektiver kreativt
– Bruge følelserne til at mærke hvad der vigtigt
– Læring af fremtiden
– Skabe nye måder at kommunikere og arbejde på
– Afprøve og implemente

Mindfulness på arbejdspladsen

Mindfulness styrker dine medarbejdere til selvstændigt at håndtere og mindste stress i hverdagen. Vi tilbyder praktisk rettede gå-hjem-møder pakket med information og konkrete redskaber til gavn for den samlede medarbejdergruppe. De vil blandt andet lære, at:

– Handle med større fokus, autencitet og gennemslagskraft
– Afdække og udnytte nye styrker og ressourcer i de daglige arbejdsprocesser
– Træne og fastholde øget opmærksomhed og ro under arbejdsdagen

Action plan

I vores samlede action plan for din virksomhed kortlægger vi særligt relevante indsatsområder og fremlægger innovative løsningsmodeller udarbejdet i synergi med ledelsen og udvalgte nøglemedarbejdere. Din virksomhed får en grundig analyse foretaget af fagpersoner samt konkrete forslag, ledelsen fremover kan benytte i en målrettet indsats forankre stressforebyggelse- og håndtering i din virksomheds DNA. For at sikre, at alle dele af organisationen inddrages i at nå de mål, din virksomhed sætter sig for stressforebyggelse- og håndtering, runder vi Innovationsprogrammet af med en enkelt dags konference. Her sørger vi i samarbejde med ledelsen for, at samtlige medarbejdere samt eventuelle relevante interessenter bliver grundigt introduceret til virksomhedens nye action plan.
Med action planen får din virksomhed:

– Forslag til konkrete indsatsområder
– En analyse af hvem i virksomheden der mest effektivt kan tage ansvar for den videre indsats
– En række konkrete, stressforebyggende aktiviteter
– En konference der styrker implementeringen af indsatsområderne
– Støtte til stressramte på vej tilbage i arbejde
– Målrettet og kvalificeret sparring med ledelsen
– Tilbud om et opfølgningsforløb der specifikt tager hånd om særligt belastede medarbejdere